Garis Keturunan Nabi/Rasul

Sejarah 25 Nabi/Rasul

 1. ADAM as

Nama : Adam As.

Usia : 930 tahun

Periode sejarah :5872 – 4942 SM

Tempat turunnya di bumi : India, ada yang berpendapat di Jazirah Arab

Jumlah keturunannya (anak) : 40 (laki-laki dan perempuan)

Tempat wafat : India, ada yang berpendapat di Mekah

Di dalam Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 25 kali

keturunan nabi

 

 1. IDRIS as

Nama : Idris bin Yarid, nama aslinya Akhnukh, nama Ibunya Asyut

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as

Usia : 345 tahun

Periode sejarah :4533 – 4188 SM

Tempat diutus (lokasi) : Irak Kuno (Babylon, Babilonia) dan Mesir (Memphis)

Tempat wafat : Allah mengangkatnya ke langit

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 2 kali

 1. NUH as

Nama : Nuh bin Lamak

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as

Usia : 950 tahun

Periode sejarah : 3993 – 3043 SM

Tempat diutus (lokasi) : Selatan Irak

Jumlah keturunannya (anak) : 4 putra (Sam, Ham, Yafits dan Kan’an)

Tempat wafat : Mekah al-Mukarramah

Sebutan kaumnya : Kaum Nuh

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 43 kali

 1. HUD (Huud) as

Nama : Hud bin Abdullah

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒
Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Iram (Aram) ⇒ ‘Aush
(‘Uks) ⇒ ‘Ad ⇒ al-

Khulud ⇒ Rabah ⇒ Abdullah ⇒ Hud as

Usia : 130 tahun

Periode sejarah : 2450 – 2320 SM

Tempat diutus (lokasi) : Al-Ahqaf (lokasinya antara Yaman dan Oman)

Jumlah keturunannya (anak) : –

Tempat wafat : Bagian Timur Hadramaut (Yaman)

Sebutan kaumnya : Kaum ‘Ad

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 7 kali

 1. SALEH (Shalih/Shaleh/Sholeh) as

Nama : Shalih bin Ubaid

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒
Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Iram (Aram) ⇒ Amir ⇒
Tsamud ⇒ Hadzir ⇒ Ubaid ⇒ Masah ⇒ Asif ⇒ Ubaid ⇒ Shalih as

Usia : 70 tahun

Periode sejarah : 2150 – 2080 SM

Tempat diutus (lokasi) : Daerah al-Hijr (Mada’in Salih, antara Madinah dan Syria)

Jumlah keturunannya (anak) : –

Tempat wafat : Mekah al-Mukarramah

Sebutan kaumnya : Kaum Tsamud

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 10 kali

 1. IBRAHIM as

Nama : Ibrahim bin Azar

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒
Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒
Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as

Usia : 175 tahun

Periode sejarah :1997 – 1822 SM

Tempat diutus (lokasi) : Ur di daerah selatan Babylon (Irak)

Jumlah keturunannya (anak) :13 anak (termasuk Nabi Ismail as & Nabi Ishaq as)

Tempat wafat : Al-Khalil (Hebron, Palestina/Israel)

Sebutan kaumnya : Bangsa Kaldan

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 69 kali

 1. LUTH as

Nama : Luth bin Haran

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒
Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒
Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Haran ⇒ Luth as

Usia : 80 tahun

Periode sejarah :1950 – 1870 SM

Tempat diutus (lokasi) : Sodom dan Amurah (Laut Mati atau Danau Luth)

Jumlah keturunannya (anak) : 2 putri (Ratsiya dan Za’rita)

Tempat wafat : Desa Shafrah di Syam (Syria)

Sebutan kaumnya : Kaum Luth

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 27 kali

 1. ISMAIL as

Nama : Ismail bin Ibrahim

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒
Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒
Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ismail as

Usia : 137 tahun

Periode sejarah : 1911 – 1774 SM

Tempat diutus (lokasi) : Mekah al-Mukarramah

Jumlah keturunannya (anak) : 12 anak

Tempat wafat : Mekah al-Mukarramah

Sebutan kaumnya : Amaliq dan Kabilah Yaman

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 12 kali

 1. ISHAQ (Ishak) as

Nama : Ishaq (Ishak) bin Ibrahim

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒
Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒
Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as

Usia : 180 tahun

Periode sejarah : 1897 – 1717 SM

Tempat diutus (lokasi) : Kota al-Khalil (Hebron) di daerah Kan’an (Kana’an)

Jumlah keturunannya (anak): 2 anak (termasuk Nabi Ya’qub as/Israil)

Tempat wafat : Al-Khalil (Hebron)

Sebutan kaumnya : Bangsa Kan’an

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 17 kali

 1. YA’QUB (Yakub/Israel/Israil) as

Nama : Ya’qub (Yakub/Israel) bin Ishaq (Ishak),

Garis Keturunan Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒
Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒
Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒
Ya’qub as

Usia : 147 tahun

Periode sejarah :1837 – 1690 SM

Tempat diutus (lokasi) : Syam (Syria/Siria)

Jumlah keturunannya (anak) : 12 anak laki-laki (Rubin, Simeon, Lewi,
Yahuda, Dan, Naftali, Gad, Asyir, Isakhar, Zebulaon, Yusuf, dan
Benyamin) dan 2 anak perempuan (Dina dan Yathirah)

Tempat wafat : Al-Khalil (Hebron), Palestina

Sebutan kaumnya : Bangsa Kan’an

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 18 kali

 1. YUSUF as

Nama : Yusuf bin Ya’qub (Yusuf bin Yakub)

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒
Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒
Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒
Ya’qub as ⇒ Yusuf as

Usia : 110 tahun

Periode sejarah : 1745 – 1635 SM

Tempat diutus (lokasi) : Mesir

Jumlah keturunannya (anak) : 3 anak (2 laki-laki, 1 perempuan)

Tempat wafat : Nablus

Sebutan kaumnya : Heksos dan Bani Israil

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 58 kali

 1. SYU’AIB (Syuaib) as

Nama : Syu’aib (Syuaib) bin Mikail

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒
Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒
Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Madyan ⇒
Yasyjur ⇒ Mikail ⇒ Syu’aib as

Usia : 110 tahun

Periode sejarah :1600 – 1490 SM

Tempat diutus (lokasi) : Madyan (di pesisir Laut Merah di tenggara Gunung Sinai)

Jumlah keturunannya (anak) : 2 anak perempuan

Tempat wafat :Yordania

Sebutan kaumnya : Madyan dan Ashhabul Aikah

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 11 kali

 1. AYUB (Ayyub) as

Nama : Ayub (Ayyub) bin Amush

Garis Keturunan Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒
Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒
Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒
al-‘Aish ⇒ Rum ⇒ Tawakh ⇒ Amush ⇒ Ayub as

Usia : 120 tahun

Periode sejarah :1540 – 1420 SM

Tempat diutus (lokasi) : Dataran Hauran

Jumlah keturunannya (anak) : 26 anak

Tempat wafat : Dataran Hauran

Sebutan kaumnya : Bangsa Arami dan Amori, di daerah Syria dan Yordania

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 4 kali

 1. DZULKIFLI (Zulkifli) as

Nama : Dzulkifli (Zulkifli) bin Ayub, nama aslinya Bisyr (Basyar)

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒
Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒
Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒
al-‘Aish ⇒ Rum ⇒ Tawakh ⇒ Amush ⇒ Ayub as ⇒ Dzulkifli as

Usia : 75 tahun

Periode sejarah : 1500 – 1425 SM

Tempat diutus (lokasi) : Damaskus dan sekitarnya

Jumlah keturunannya (anak) : –

Tempat wafat : Damaskus

Sebutan kaumnya : Bangsa Arami dan Amori (Kaum Rom), di daerah Syria dan Yordania

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 2 kali

 1. MUSA as

Nama : Musa bin Imran

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒
Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒
Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒
Ya’qub as ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Musaas

Ibunya

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

id=”iklan2862693357417175858″>
bernama: Yukabad (riwayat lain menyebutkan: Yuhanaz Bilzal)

Usia : 120 tahun

Periode sejarah : 1527 – 1407 SM

Tempat diutus (lokasi) : Sinai di Mesir

Jumlah keturunannya (anak) : 2 anak ( Azir dan Jarsyun), dari istrinya yang bernama Shafura (binti Nabi Syu’aib as)

Tempat wafat : Gunung Nebu (Bukit Nabu’) di Jordania (sekarang)

Sebutan kaumnya : Bani Israil dan Fir’aun (gelar raja Mesir)

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 136 kali

 1. HARUN as

Nama : Harun bin Imran, istrinya bernama Ayariha

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒
Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒
Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒
Ya’qub as ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Harun as

Usia : 123 tahun

Periode sejarah : 1531 – 1408 SM

Tempat diutus (lokasi) : Sinai di Mesir

Jumlah keturunannya (anak) : –

Tempat wafat : Gunung Nebu (Bukit Nabu’) di Jordania (sekarang)

Sebutan kaumnya : Bani Israil dan Fir’aun (gelar raja Mesir)

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 20 kali

 1. DAUD (Dawud) as

Nama : Daud (Dawud, David) bin Isya

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒
Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒
Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒
Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒
Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud as

Usia : 100 tahun

Periode sejarah : 1063 – 963 SM

Tempat diutus (lokasi) : Palestina (dan Israil)

Keturunannya (anaknya) : Sulaiman (Sulaeman)

Tempat wafat : Baitul Maqdis (Yerusalem)

Sebutan kaumnya : Bani Israil

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 18 kali

 1. SULAIMAN (Sulaeman) as

Nama : Sulaiman (Sulaeman, Sulayman) bin Daud (Dawud)

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒
Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒
Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒
Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒
Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud as ⇒ Sulaiman as

Usia : 66 tahun

Periode sejarah : 989 – 923 SM

Tempat diutus (lokasi) : Palestina (dan Israil)

Keturunannya (anaknya) : Rahab’an (Ruhba’am/Rehabeam)

Tempat wafat : Baitul Maqdis (Yerusalem)

Sebutan kaumnya : Bani Israil

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 21 kali

 1. ILYAS as

Nama : Ilyas bin Yasin

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒
Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒
Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒
Ya’qub as ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Harun as ⇒ Alzar ⇒ Fanhash ⇒
Yasin ⇒ Ilyas as

Usia : 60 tahun

Periode sejarah : 910 – 850 SM

Tempat diutus (lokasi) : Ba’labak (daerah di Lebanon)

Jumlah keturunannya (anak) : –

Tempat wafat : Diangkat Allah ke langit

Sebutan kaumnya : Bangsa Fenisia

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 4 kali

 1. ILYASA’ as

Nama : Ilyasa’ bin Akhthub

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒
Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒
Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒
Ya’qub as ⇒ Yusuf as ⇒ Ifrayim ⇒ Syutlim ⇒ Akhthub ⇒ Ilyasa’ as

Usia : 90 tahun

Periode sejarah : 885 – 795 SM

Tempat diutus (lokasi) : Jaubar, Damaskus

Jumlah keturunannya (anak) : –

Tempat wafat : Palestina

Sebutan kaumnya : Bangsa Arami dan Bani Israil

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 2 kali

 1. YUNUS (Yunan/ Dzan nun) as

Nama : Yunus (Yunan) bin Matta binti Abumatta, Matta adalah nama Ibunya (
catatan : Tidak ada dari para nabi yang dinasabkan ke Ibunya, kecuali
Yunus dan Isa)

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒
Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒
Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒
Ya’qub as ⇒ Yusuf as ⇒ Bunyamin ⇒ Abumatta ⇒ Matta ⇒ Yunus as

Usia : 70 tahun

Periode sejarah : 820 – 750 SM

Tempat diutus (lokasi) : Ninawa, Irak

Jumlah keturunannya (anak) : –

Tempat wafat : Ninawa, Irak

Sebutan kaumnya : Bangsa Asyiria, di utara Irak

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 5 kali

 1. ZAKARIA (Zakariya) as

Nama : Zakaria (Zakariya) bin Dan

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒
Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒
Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒
Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒
Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud as ⇒ Sulaiman as ⇒ Rahab’am ⇒ Aynaman ⇒ Yahfayath
⇒ Syalum ⇒ Nahur ⇒ Bal’athah ⇒ Barkhiya ⇒ Shiddiqah ⇒ Muslim ⇒ Sulaiman
⇒ Daud ⇒ Hasyban ⇒ Shaduq ⇒ Muslim ⇒ Dan ⇒ Zakaria as

Usia :122 tahun

Periode sejarah : 91 SM – 31 M

Tempat diutus (lokasi) : Palestina

Jumlah keturunannya (anaknya) : 1 anak

Tempat wafat :Halab (Aleppo)

Sebutan kaumnya : Bani Israil

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 12 kali

 1. YAHYA as

Nama : Yahya bin Zakaria

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒
Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒
Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒
Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒
Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud as ⇒ Sulaiman as ⇒ Rahab’am ⇒ Aynaman ⇒ Yahfayath
⇒ Syalum ⇒ Nahur ⇒ Bal’athah ⇒ Barkhiya ⇒ Shiddiqah ⇒ Muslim ⇒ Sulaiman
⇒ Daud ⇒ Hasyban ⇒ Shaduq ⇒ Muslim ⇒ Dan ⇒ Zakaria as ⇒ Yahya as

Usia : 32 tahun

Periode sejarah : 1 SM – 31 M

Tempat diutus (lokasi) : Palestina

Jumlah keturunannya (anaknya) : –

Tempat wafat : Damaskus

Sebutan kaumnya : Bani Israil

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 5 kali

 1. ISA as

Nama : Isa bin Maryam binti Imran, Maryam adalah nama

Ibunya ( catatan : Tidak ada dari para nabi yang dinasabkan ke Ibunya, kecuali Isa dan Yunus)

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒
Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒
Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒
Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒
Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud as ⇒ Sulaiman as ⇒ Rahab’am ⇒ Radim ⇒ Yahusafat ⇒
Barid ⇒ Nausa ⇒ Nawas ⇒ Amsaya ⇒ Izazaya ⇒ Au’am ⇒ Ahrif ⇒ Hizkil ⇒
Misyam ⇒ Amur ⇒ Sahim ⇒ Imran ⇒ Maryam ⇒ Isa as

Usia : 33 tahun

Periode sejarah : 1 SM – 32 M

Tempat diutus (lokasi) : Palestina

Jumlah keturunannya (anaknya) : –

Tempat wafat : Diangkat oleh Allah ke langit

Sebutan kaumnya : Bani Israil

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 21 kali, sebutan al- Masih
sebanyak 11 kali, dan sebutan Ibnu (Putra) Maryam sebanyak 23 kali

 1. MUHAMMAD saw

Nama : Muhammad bin Abdullah

Garis Keturunan Ayah :

Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒
Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒
Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒
Ismail as ⇒ Nabit ⇒ Yasyjub ⇒ Ya’rub ⇒ Tairah ⇒ Nahur ⇒ Muqawwim ⇒ Udad ⇒
Adnan ⇒ Ma’ad ⇒ Nizar ⇒ Mudhar ⇒ Ilyas ⇒ Mudrikah ⇒ Khuzaimah ⇒ Kinanah
⇒ an-Nadhar ⇒ Malik ⇒ Quraisy (Fihr) ⇒ Ghalib ⇒ Lu’ay ⇒ Ka’ab ⇒ Murrah ⇒
Kilab ⇒ Qushay ⇒ Zuhrah ⇒ Abdu Manaf ⇒ Hasyim ⇒ Abdul Muthalib ⇒
Abdullah ⇒ Muhammad saw

Garis Keturunan Ibu :

Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid
⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒
Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ismail as ⇒
Nabit ⇒ Yasyjub ⇒ Ya’rub ⇒ Tairah ⇒ Nahur ⇒ Muqawwim ⇒ Udad ⇒ Adnan ⇒
Ma’ad ⇒ Nizar ⇒ Mudhar ⇒ Ilyas ⇒ Mudrikah ⇒ Khuzaimah ⇒ Kinanah ⇒
an-Nadhar ⇒ Malik ⇒ Quraisy (Fihr) ⇒ Ghalib ⇒ Lu’ay ⇒ Ka’ab ⇒ Murrah ⇒ Kilab ⇒ Qushay ⇒ Zuhrah ⇒ Abdu Manaf ⇒ Wahab ⇒ Aminah ⇒ Muhammad saw

Usia : 62 tahun

Periode sejarah : 570 – 632 M

Tempat diutus (lokasi) : Mekah al-Mukarramah

Jumlah keturunannya (anak) : 7 anak (3 laki-laki (Qasim, Abdullah &
Ibrahim) dan 4 perempuan (Zainab, Ruqayyah, Ummi Kultsum & Fatimah
az Zahrah)

Tempat wafat : Madinah an-Nabawiyah

Sebutan kaumnya : Bangsa Arab

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 25 kali secara jelas

Wallohu a’lam bish shawab

@kaefota
Iklan