Hikmah Berpuasa Pada 10 Muharram

Setiap 10 Muharram orang Islam disunnahkan untuk berpuasa. Apa saja hikmah puasa 10 Muharram tersebut?

Rasulullah SAW menganjurkan agar berpuasa di hari-hari diluar bulan Ramadhan, diantaranya adalah hari asy Syura, sebagaimana diriwayatkan dari Muawiyah bin Abu Sofyan berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya ini adalah hari asy Syura dan tidaklah diwajibkan terhadap kalian untuk berpuasa (di hari ini). Dan aku saat ini berpuasa maka barangsiapa yang ingin berpuasa (maka berpuasalah) dan barangsiapa yang ingin berbuka (tidak berpuasa) maka berbukalah.“(Muttafaq Alaihi).

Berpuasanya Rasulullah SAW pada hari asy Syura adalah disebabkan bahwa Musa as telah berpuasa pada hari itu dan hari itu adalah hari diselamatkannya Musa dari Firaun.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, “Ketika Nabi SAW memasuki kota Madinah beliau saw menyaksikan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari asy Syura. Beliau berkata, “Ada apa ini?” mereka menjawab, “Hari baik, di hari ini Allah telah menyelamatkan Musa dan Bani Israil dari musuh-musuh mereka dan Musa berpuasa (di hari ini).” Lalu Nabi saw bersabda, “Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian.” Maka beliau saw pun berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa.” (Muttafaq Alaihi).

Dari Abu Musa al Asyariy berkata,”Hari asy Syura diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan mereka pun menjadikannya sebagai hari raya. Dan Rasulullah saw bersabda,Berpuasalah kalian (di hari ini).” (Muttafaq Alahi). (Markaz al Fatwa no. 32561).

Wallohu alam bish shawab

Iklan