kf.wp 060413 aku shalat berjamaah

 

 

 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatu

 

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran sebagai berikut:

 

 

2_177

 

 

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan, akan tetapi sesungguhnya kebaikan ialah beriman kepada Allah, hari Kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orangorang miskin, musafir, dan orangorang yang meminta-minta; dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS Al-Baqarah [2]: 177)

 

Sebagaimana diingatkan dalam ayat tersebut diatas, kebaikan yang sesungguhnya adalah bertakwa kepada Allah, menyibukkan diri mengingat hari Perhitungan, menggunakan hati nurani, dan selalu sibuk melakukan amalan yang mendatangkan ridha Allah. Utusan Allah, Nabi Muhammad saw., juga memerintahkan agar orang-orang beriman bertakwa kepada Allah dan berbuat kebaikan.

Allah SWT telah menyatakan dalam Al-Quran bahwa Dia mencintai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan karena keimanan mereka, dan orang-orang yang takut dan cinta kepada Allah, selanjutnya Dia menyatakan akan memberi pahala kepada mereka dengan kebaikan, seperti yang tertuang pada Al-Quran surah Ali ‘Imran [3]: 148.

“Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.”(QS An-Nahl, 16: 30)

Barokalloh fiikum

 

Wallohu’alam bishawab

Iklan