KAU 20 TAHUN LAGI (943)

Jika kamu membuat bahagia seseorang hari ini

kamu juga membuat dia berbahagia 

dua puluh tahun lagi                

saat ia mengenang peristiwa itu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iklan